Choď na obsah Choď na menu
 


Súťaže

21.6.2012

 

 

Obrázok

 

 

 ____________________________________________________________________________

 

UMELECKÉ CENTRUM PRE DETI A MLÁDEŽ

Som potešený, že môžem vyzvať deti a mládež Vašej krajiny, aby sa zôčastnili 14. medzinárodnej umeleckej vystaly, ktorú organizuje Umelecké centrum pre deti a mládež v Hyvinkää, Fínsko.

 

Témou vystavy je Môj domov. Téma sa môže spracovat' otvorene a zo široka zohliadňujúc vlastné kultúrne tradície účastníka.

Umeleck6 centrum pre deti a mládež riadi fínske Ministerstvo Školstva a mesto Hyvinkaä. Od roku 1971 sa tu každý tretí rok organizovali medzinárodné detské umelecké výstavy.

Dnes má umelecké centrum rozsiahlu a jedinečnú zbierku detského umenia predstavujúcu viac ako

90000 obrázkov z viac ako 130 krajín

Materiály získané prostredníctvom týchto medzinárodných vystav podporujúcich kultúru a výchovu deti v multikultúrnom svete.

Vopred Vám ďakujem za spoluprácu !

S pozdravom,

Paivi Venatainen

výkonný riaditeľ'

Umelecké centrum pre deti a mládež

__________________________________________________________________________ 

 

Ministerstvo školstva SR, Cirkevná škola úžitkového výtvarníctva sv. Lukáša a Cirkevná základná umelecká škola sv. Lukáša v Topoľčanoch vyhlasujú v školskom roku 2009/2010

V. ročník umeleckej prehliadky a súťaže

„Dielo tvojich rúk 2010

ktorá sa uskutoční v zmysle organizačného poriadku súťaže a Pedagogicko-organizačných pokynov MŠ SR pre školský rok 2009/2010.

 

Téma súťaže: „ Pod krídlami fantázie“

Termín: 31.máj - 4. jún 2010

Miesto konania: Galéria mesta Topoľčany, nám M. R. Štefánika

Kategórie účastníkov:

a) Materské školy: 1. kategória (5-6 rokov)

b) Základné školy: 1. kategória (6 - 9 rokov)

2. kategória (10 - 15 rokov)

c) Špeciálne školy:

d) Základné umelecké školy: 1. kategória (I. stupeň 6 - 9 rokov)

2. kategória (I. stupeň 10 - 15 rokov)

3. kategória (II. stupeň )

e) Stredné umelecké školy 1. kategória (15 - 19 rokov)

f) Stredné školy: 1. kategória

 ______________________________________________________________________________

Súťaž

 

 

 

 

 

Náhľad fotografií zo zložky Výtvarné práce detí