Choď na obsah Choď na menu
 


Denný poriadok MŠ

* 6,30 – 7,30   otvorenie prevádzky, schádzanie detí v triede, ktorá má službu,hry a hrové činnosti

 

* 7,30 – 8,30   schádzanie detí v triedach, hry a hrové činnosti, pohybové a relaxačné cvičenia, skupinové, individuálne, spoločné hry, edukačné aktivity

 

* 8,30 – 9,00   činnosti zabezpečujúce životosprávu – hygiena, desiata

 

* 9,00 – 11,30  hry a hrové činnosti, pohybové a relxačné cvičenia, edukačné aktivity, osobná hygiena, príprava na pobyt vonku, pobyt vonku (vychádzky, pozorovania, pohybové hry, hry v pieskovisku, hry s telocvičným náčiním, voľné hry detí)

 

* 11,30 – 12,15 činnosti zabezpečujúce životosprávu – hygiena, obed

 

* 12,15 – 14,30 príprava na odpočinok, odpočinok (v starších vekových skupinách záujmové krúžky)

 

* 14,30 – 15,00 činnosti zabezpečujúce životosprávu – hygiena, olovrant 

 

* 15,00 – 16,30 hry a hrové činnosti, edukačné aktivity, pobyt vonku