Choď na obsah Choď na menu
 


Predstavme sa

21.6.2012

 

O nás

„Všetko, čo naozaj potrebujem vedieť o tom, ako žiť, čo robiť a ako vôbec byť, som sa naučil v materskej škôlke."

(Nevšedné úvahy o všedných veciach, Robert Fulghum)

 

Materská škola – Óvoda, Sládkovičova 2, Nesvady

 

Z histórie materskej školy

Materská škola bola postavená v „akcii Z“ a daná do užívania  a zaradená do siete škôl  v novembri  1986.

Pôvodne sa plánovala ako 3 triedna  MŠ a 1 trieda jaslí, ale pre veľký počet detí predškolského veku sa otvorili hneď 4 triedy MŠ – 3 s vyučovacím jazykom slovenským a 1  s vyučovacím jazykom maďarským.  Presťahované boli triedy, ktoré boli v priestoroch bývalej základnej školy .

V roku 2000 sa zriadila 5-ta trieda v hospodárskej časti budovy na poldennú dochádzku pre prípravný ročník rómskych deti, ktorá bola zrušená v roku 2003. Rómske deti majú rovnakú možnosť návštevy predškolského zariadenia s ostatnou populáciou obce...

Od  roku 2002 je zriaďovateľom materskej školy Obec Nesvady

(www.nesvady.sk )

 

A súčasnosť   

 Budova materskej školy je umiestnená v 1 ha areály  s dostatkom zelene , odľahle od hlavných komunikácií, ideálne pre celodenný pobyt detí. Materská škola je účelová jednopodlažná budova, v ktorej sú štyri priestranné triedy s herňou, jedálňou, spálňou, ku každej triede prislúcha  šatňa pre deti, sociálne zariadenia, umyvárky,sprchy, šatne pre zamestnancov a príručné sklady. 

 Na prízemí hlavnej budovy je vstupná hala v ktorej je oddelená časť pre presun stravy z kuchyne do výdajne jedál s výťahom ,  sklad učebných pomôcok, sklad prádla , odkladacie priestory pod schodišťom .

Na prízemí v hospodárskej časti budovy je kuchyňa a miestnosti pre vedenie školy kde sa nachádza riaditeľňa a knižnica ,  miestnosť pre rodičov , miestnosť na výuku anglického jazyka a prevádzania krúžkov, práčovňa , miestnosť pre vzduchotechnu a príslušné sociálne zariadenia.

Na poschodí sú umiestnené 2 triedy s príslušnými priestormi a samostatnými núdzovými východmi, výdajňa jedál , hala – využívaná ako prechodná telocvičňa a spojovacie schodište s prízemím. Materskú školu navštevujú  deti vo veku od  2  - do 6 rokov a deti s odloženou školskou dochádzkou z Nesvád, Imela Kolárova aj Nových Zámkov.

Od roku 2002 sa naša materská škola volá

 

„Nezábudka

8618ca2954c9cc97ffdf2bbc38d72323.jpg

 

Ak chcete mať istotu, že Vaše dieťa vykročí do veľkého sveta ozajstného života dobre pripravené a so správnymi návykmi, neváhajte ho zveriť do našej starostlivosti.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.

 

 Obrázok                      Obrázok

 

 Obrázok

 

 

Náhľad fotografií zo zložky Materská škola Nezábudka